Η Εταιρεία

Όραμα Εταιρείας

Cooper_Orama_low

 

Η Cooper Univel S.A. καθ’ όλη τη διαδρομή της, έχει δεσμευτεί στην ανάπτυξη και την εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας καθώς και στην εκπαίδευση του εργατικού της δυναμικού για την επίτευξη των υψηλών στόχων που θέτει.

Ως κύριος προμηθευτής της τοπικής αλλά και της διεθνούς αγοράς με προϊόντα Φωτισμού Ασφαλείας, Συστημάτων Πυρανίχνευσης και Συστημάτων Ασφαλείας, η αποστολή της εταιρείας προς τους πελάτες είναι να παρέχει την ανώτερη απόδοση των προϊόντων της, εξαιρετική αξία και εμπιστοσύνη στις εφαρμογές ασφάλειας. Ο στόχος της CooperUnivel S.A. είναι η επίτευξη των δεσμεύσεων της διοίκησης προς του μετόχους της καθώς και η εξασφάλιση ενός εργασιακού περιβάλλοντος που συντηρεί τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια στην εργασία, εμπνέει την εμπιστοσύνη και δημιουργεί τους όρους για ένα οικονομικό, κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο των υπαλλήλων της, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί τα ζητήματα του περιβάλλοντος σε υψηλή προτεραιότητα.

Οι στόχοι της CooperUnivel S.A είναι:

• Η συνεχής ικανοποίηση των προσδοκιών των πελατών της
• Διατήρηση της υψηλής ποιότητας κατασκευής προϊόντων
• Βελτίωση της εταιρείας στην αγορά
• Αποδοτικότητα της γραμμής παραγωγής
• Συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση του εργατικού δυναμικού και του προσωπικού της
• Επένδυση σε καινοτομία και σε προϊόντα που φέρνουν προστιθέμενη αξία σε πελάτες και χρήστες
• Αύξηση των δραστηριοτήτων εξαγωγής

Η Cooper Univel S.A. στοχεύει στα εξακολουθήσει να είναι μια επιχείρηση με διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές ενώ συγχρόνως να αποτελεί παράδειγμα για την ελληνικές επιχειρησιακές δεξιότητες και την ανταγωνιστικότητα στην ευρωπαϊκή αγορά