Η Εταιρεία

Οικονομικά Στοιχεία

17 09 2018
Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση 2018

17 08 2018
Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση 2018

14 08 2017
Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση 2017

31 08 2016
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2015

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2015

29 08 2016
Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση 2016

06 06 2015
Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

31 12 2014
Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014