Συστήματα Πυρανίχνευσης

FL24-FL65

FL24-FL65 Φωτιστικό σήμανσης κινδύνου με τάση λειτουργίας 12-24V DC για σύνδεση σε πίνακα κατάσβεσης. Διαθέτει 4 LEDs ως φωτεινή πηγή, προσφέροντας υψηλή φωτεινή απόδοση με ιδιαίτερα χαμηλή κατανάλωση.

Περιλαμβάνει αυτοκόλλητη πινακίδα σήμανσης “STOP GAS”.

Στεγανή έκδοση με βαθμό προστασίας IP65. Συνοδεύεται από δήλωση συμμόρφωσης με το πρότυπο ΕΝ54.