Συστήματα Πυρανίχνευσης

FP200

Ο πίνακας πυρανίχνευσης FP200 αποτελεί την ιδανική επιλογή για την προστασία μικρότερων εγκαταστάσεων.

Παρέχει 2 ανεξάρτητες ζώνες πυρανίχνευσης σε κάθε μια από τις οποίες μπορούν να συνδεθούν έως και 20 ανιχνευτές, ενώ οι συσκευές συναγερμού όπως φάροι, σειρήνες κ.α. συνδέονται στις αντίστοιχες δύο γραμμές σειρήνων.

Οι φωτεινές μέσω LED ενδείξεις προσφέρουν άμεση και ξεκάθαρη πληροφόρηση για την κατάσταση του πίνακα, ενώ οι βασικές λειτουργίες της επανεκκίνησης (Reset), της σίγασης του βομβητή (Silence) και των σειρήνων (Alarm off) γίνεται άμεσα μέσω 3 πλήκτρων που βρίσκονται στην πρόσοψη του.