Συστήματα Πυρανίχνευσης

MPD201

MPD201 Κυτίο τοποθέτησης ανιχνευτή καπνού σε αεραγωγό. Η ανίχνευση καπνού επιτυγχάνεται με τη συνεχή ροή αέρα μέσα από το κυτίο.

Ο ανιχνευτής με τη βάση του προσαρμόζονται στο εσωτερικό του κυτίου το οποίο τοποθετείται στο εξωτερικό μέρος του αγωγού.

Δύο δειγματολήπτες αέρα που διαθέτει το κυτίο εισχωρούν στον αεραγωγό επιτρέποντας τη μεταφορά και τον έλεγχο του αέρα από τον αεραγωγό, μέσα στο κυτίο όπου υπάρχει ο ανιχνευτής.