Συστήματα Πυρανίχνευσης

Solo330

Συσκευή εκτόξευσης καπνού Solo330, για τον έλεγχο ανιχνευτών καπνού, για χρήση με τηλεσκοπικό βραχίονα πρόσβασης των ανιχνευτών.

Χρησιμοποιεί το σπρέι καπνού SOLO A3 το οποίο εκτοξεύει καπνό μόνο όταν ο ανιχνευτής προσαρμοστεί στον ειδικό χώρο της συσκευής, επιτυγχάνοντας άμεσο και αξιόπιστο έλεγχο της λειτουργίας του.