Συστήματα Πυρανίχνευσης

Solo330

Solo_330

Συσκευή εκτόξευσης καπνού Solo330, για τον έλεγχο ανιχνευτών καπνού, για χρήση με τηλεσκοπικό βραχίονα πρόσβασης των ανιχνευτών.

Χρησιμοποιεί το σπρέι καπνού SOLO A3 το οποίο εκτοξεύει καπνό μόνο όταν ο ανιχνευτής προσαρμοστεί στον ειδικό χώρο της συσκευής, επιτυγχάνοντας άμεσο και αξιόπιστο έλεγχο της λειτουργίας του.