Αναλογική Πυρανίχνευση

Συσκευές Alarm 

MASBE860

Διευθυνσιοδοτούμενη φαροσειρήνα MASBE860 για σύνδεση άμεσα σε βρόγχο πίνακα πυρανίχνευσης. Καταλαμβάνει μια μόνο διεύθυνση ενώ παρέχει τη δυνατότητα επιλογής του τόνου και της ηχητικής έντασης της μέσω του προγραμματισμού του πίνακα. Για εγκαταστάσεις εκτεθειμένες στις καιρικές συνθήκες και την υγρασία χρησιμοποιούμε την έκδοση με βαθμό προστασίας IP66. Συνοδεύεται από δήλωση συμμόρφωσης με το πρότυπο EN54.

MASB870

Διευθυνσιοδοτούμενη φαροσειρήνα MASB870 για σύνδεση άμεσα σε βρόγχο πίνακα πυρανίχνευσης. Ενσωματώνει απομονωτή βραχυκυκλώματος και παρέχει τη δυνατότητα επιλογής του τόνου και της ηχητικής έντασης της μέσω του προγραμματισμού του πίνακα. H κατασκευή της επιτρέπει την προσαρμογή οποιουδήποτε διευθυνσιοδοτούμενου ανιχνευτή ειδάλλως το κάλυμμα MASC απαιτείται για την προστασία των συνδέσεων της. Συνοδεύεται από πιστοποιητικό συμμόρφωσης με […]

MAS850

Διευθυνσιοδοτούμενη σειρήνα MAS850 για σύνδεση άμεσα σε βρόχο πίνακα πυρανίχνευσης. Ενσωματώνει απομονωτή βραχυκυκλώματος και παρέχει τη δυνατότητα επιλογής του τόνου και της ηχητικής έντασης της μέσω του προγραμματισμού του πίνακα. H κατασκευή της επιτρέπει την προσαρμογή οποιουδήποτε διευθυνσιοδοτούμενου ανιχνευτή ειδάλλως το κάλυμμα MASC απαιτείται για την προστασία των συνδέσεών της. Συνοδεύεται από πιστοποιητικό συμμόρφωσης με […]

MRIAD

MRIAD συσκευή οπτικής ένδειξης ενεργοποίησης διευθυνσιοδοτούμενων ανιχνευτών πυρανίχνευσης για σύνδεση άμεσα σε βρόγχο πίνακα. Δεσμεύει μία διεύθυνση ενώ η λειτουργία του μπορεί να προγραμματιστεί μέσω λογισμικού Η/Υ. Χρησιμοποιεί λυχνία LED χαμηλής κατανάλωσης υψηλής φωτεινής απόδοσης. Η κατασκευή του επιτρέπει την απρόσκοπτη θέαση σε 360o.