Αναλογική Πυρανίχνευση

Αναλογικές Συσκευές

MIO324

Διευθυνσιοδοτούμενη μονάδα διασύνδεσης MIO324 3 εισόδων/εξόδων για σύνδεση άμεσα σε βρόγχο πίνακα πυρανίχνευσης. Παρέχει δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας και προγραμματισμού όλων των εισόδων/εξόδων που διαθέτει. Επιτηρεί τις γραμμές σύνδεσης για τυχόν βραχυκύκλωμα ή ανοιχτή γραμμή μεταφέροντας κάθε πληροφορία της κατάστασης τους στον κεντρικό πίνακα. Διαθέτει ενδεικτικό LED στην πρόσοψη για την ένδειξη κατάστασης συναγερμού.

MIO1240

MIO1240 Διευθυνσιοδοτούμενη μονάδα διασύνδεσης 1 εισόδου / εξόδου για σύνδεση άμεσα σε βρόγχο πίνακα πυρανίχνευσης. Η έξοδος χρησιμοποιεί ψυχρή επαφή (ρελέ) ανοχής 230Vac 3A. Παρέχει δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας και προγραμματισμού όλων των εισόδων/εξόδων που διαθέτει. Επιτηρεί τις γραμμές σύνδεσης για τυχόν βραχυκύκλωμα ή ανοιχτή γραμμή μεταφέροντας κάθε πληροφορία της κατάστασης τους στον κεντρικό πίνακα. Διαθέτει […]

MCIM

Διευθυνσιοδοτούμενη μονάδα MCIM διασύνδεσης 1 εισόδου για σύνδεση άμεσα σε βρόγχο πίνακα πυρανίχνευσης. Παρέχει δυνατότητα προγραμματισμού της λειτουργίας της επιτρέποντας την επιτήρηση μη διευθυνσιοδοτούμενων συσκευών όπως διακοπτών ροής, πινάκων κατάσβεσης κ.α. Επιτηρεί τη γραμμή εισόδου για τυχόν βραχυκύκλωμα ή ανοιχτή γραμμή μεταφέροντας κάθε πληροφορία της κατάστασης τους στον κεντρικό πίνακα.

MCOM

Διευθυνσιοδοτούμενη μονάδα MCOM διασύνδεσης 1 εξόδου για σύνδεση άμεσα σε βρόγχο πίνακα πυρανίχνευσης. Παρέχει δυνατότητα προγραμματισμού της λειτουργίας της επιτρέποντας την επιτήρηση μη διευθυνσιοδοτούμενων συσκευών όπως μαγνητών συγκράτησης θυρών, συστημάτων ελέγχου πρόσβασης κ.α. Επιτηρεί τη γραμμή εξόδου για τυχόν βραχυκύκλωμα ή ανοιχτή γραμμή μεταφέροντας κάθε πληροφορία της κατάστασης τους στον κεντρικό πίνακα.

MIU871

Διευθυνσιοδοτούμενη μονάδα MIU871 διασύνδεσης 2 ζωνών, συμβατικών ανιχνευτών και μπουτόν αναγγελίας φωτιάς αντίστοιχα, για σύνδεση άμεσα σε βρόγχο πίνακα πυρανίχνευσης. Επιτηρεί τις γραμμές σύνδεσης για τυχόν βραχυκύκλωμα ή ανοιχτή γραμμή μεταφέροντας κάθε πληροφορία της κατάστασης τους στον κεντρικό πίνακα. Διαθέτει ενδεικτικό LED στην πρόσοψη για την ένδειξη κατάστασης συναγερμού.

MPU424

Διευθυνσιοδοτούμενη μονάδα MPU424 διασύνδεσης 4 γραμμών συμβατικών σειρήνων για σύνδεση άμεσα σε βρόγχο πίνακα πυρανίχνευσης. Δεσμεύει μία διεύθυνση ενώ επιτηρεί όλες τις γραμμές σύνδεσης για τυχόν βραχυκύκλωμα ή ανοιχτή γραμμή μεταφέροντας κάθε πληροφορία της κατάστασης τους στον κεντρικό πίνακα. Διαθέτει έξοδο ψυχρής επαφής (ρελέ). Περιλαμβάνει τροφοδοτικό αλλά και μπαταρία εφεδρείας.

MSU840

Διευθυνσιοδοτούμενη μονάδα MSU840 διασύνδεσης 2 ζωνών συμβατικών ανιχνευτών και μπουτόν αναγγελίας φωτιάς αντίστοιχα, 2 γραμμών για σύνδεση συμβατικών σειρήνων και μιας εξόδου ξηρού τύπου (relay). Δεσμεύει μία διεύθυνση ενώ επιτηρεί όλες τις γραμμές σύνδεσης για τυχόν βραχυκύκλωμα ή ανοιχτή γραμμή μεταφέροντας κάθε πληροφορία της κατάστασης τους στον κεντρικό πίνακα. Διαθέτει ενδεικτικό LED στην πρόσοψη για […]

Cgi420

Διευθυνσιοδοτούμενη μονάδα Cgi420 διασύνδεσης 1 ζώνης ανιχνευτών αερίων 4-20mA για σύνδεση άμεσα σε βρόγχο πίνακα πυρανίχνευσης. Διαθέτει μικροδιακόπτες για την επιλογή των ορίων ανίχνευσης των ανιχνευτών αερίων. Χρησιμοποιεί μονάδες μέτρησης %LEL και %PPM. Επιτηρεί τη γραμμή εξόδου για τυχόν βραχυκύκλωμα ή ανοιχτή γραμμή μεταφέροντας κάθε πληροφορία της κατάστασης τους στον κεντρικό πίνακα.

MSI850

Μονάδα διακλάδωσης βρόχου MSI850 για σύνδεση άμεσα σε βρόχο πίνακα πυρανίχνευσης. Χρησιμοποιείται για τη δημιουργία διακλάδωσης βρόγχου ώστε να καλύψει απομακρυσμένες περιοχές. Το συνολικό μήκος του βρόγχου μαζί με τις διακλαδώσεις δεν πρέπει να ξεπερνά τα 2Κm. για καλώδιο 1,5mm. Όλες οι συσκευές που συνδέονται στο MSΙ850 πρέπει να είναι διευθυνσιοδοτούμενες. Διαθέτει ενδεικτικό LED στην […]