Συμβατική Πυρανίχνευση

Αξεσουάρ Ανιχνευτών

FX251_D-D8080N

FX251_D-D8080N Συσκευή οπτικής ένδειξης ενεργοποίησης ανιχνευτών πυρανίχνευσης, με λυχνία LED χαμηλής κατανάλωσης και υψηλής φωτεινής απόδοσης. Χρωματική απόχρωση κόκκινη και τάση λειτουργίας μεταξύ 3 – 24Vdc.

MPD201

MPD201 Κυτίο τοποθέτησης ανιχνευτή καπνού σε αεραγωγό. Η ανίχνευση καπνού επιτυγχάνεται με τη συνεχή ροή αέρα μέσα από το κυτίο. Ο ανιχνευτής με τη βάση του προσαρμόζονται στο εσωτερικό του κυτίου το οποίο τοποθετείται στο εξωτερικό μέρος του αγωγού. Δύο δειγματολήπτες αέρα που διαθέτει το κυτίο εισχωρούν στον αεραγωγό επιτρέποντας τη μεταφορά και τον έλεγχο […]