Συστήματα Πυρανίχνευσης

Διάφορες Συσκευές Πυρανίχνευσης

Door Holders

Door Holders: Η σειρά μαγνητών συγκράτησης χαρακτηρίζεται από τη συμπαγή κατασκευή τους και την ευκολία χρήσης και εγκατάστασης. Η κατασκευή τους επιτρέπει την εφαρμογή τους σε μεγάλο εύρος εγκαταστάσεων, οπού η χρήση πυράντοχων θυρών επιβάλλεται από τη νομοθεσία, για τη δυνατόν αποτελεσματικότερη προστασία σε περίπτωση ανίχνευσης φωτιάς. Τέτοιου είδους εγκαταστάσεις είναι τα σχολικά κτήρια, νοσοκομεία, […]