Συμβατική Πυρανίχνευση

Συσκευές Alarm

Flashni

Φαροσειρήνα Flashni με τάση λειτουργίας 24V DC για σύνδεση σε συμβατικό πίνακα πυρανίχνευσης. Διαθέτει λυχνία xenon για υψηλή φωτεινή απόδοση ενώ η ακουστική απόδοση αγγίζει τα 90 dB με κατανάλωση στα 68 mA. Συνοδεύεται από πιστοποιητικά πυρανίχνευσης όπως ΕΝ54, LPCB, VdS.

FS24

Φαροσειρήνα FS24 με τάση λειτουργίας 24V DC για σύνδεση σε συμβατικό πίνακα πυρανίχνευσης, με ακουστική απόδοση 98 dB. Συνοδεύεται από δήλωση συμμόρφωσης με το πρότυπο ΕΝ54.

Roshni

Σειρήνα Roshni με τάση λειτουργίας 9-28V DC για σύνδεση σε συμβατικό πίνακα πυρανίχνευσης. Η ακουστική απόδοση αγγίζει τα 102 dB. Δυνατότητα επιλογής ηχητικού τόνου ανάλογα με τη σύνδεση. Συνοδεύεται από δήλωση συμμόρφωσης με το πρότυπο ΕΝ54.

Solista LED

Πρακτικός και εύκολος στην εγκατάσταση φάρος Solista LED, συμβατός με κάθε πίνακα συμβατικής πυρανίχνευσης. Ενσωματώνει λυχνία LED εξασφαλίζοντας τη μικρότερη δυνατή κατανάλωση προσφέροντας παράλληλα οπτική ένδειξη ανίχνευσης φωτιάς, σε υψηλή απόδοση φωτεινότητας. Υπάρχει δυνατότητα προσαρμογής ειδικής, κατ’ επιλογήν, βάσης στεγανοποίησης (RDB) για χρήση του φάρου σε εγκαταστάσεις εκτεθειμένες στις καιρικές συνθήκες.

Solex 10

Φάρος Solex 10 με τάση λειτουργίας 10-60V DC για σύνδεση σε συμβατικό πίνακα πυρανίχνευσης. Διαθέτει λυχνία xenon για υψηλή φωτεινή απόδοση. Συνοδεύεται από δήλωση συμμόρφωσης με το πρότυπο ΕΝ54.

MBM246

Κουδούνι MBM246 με τάση λειτουργίας 10-30V DC με ακουστική απόδοση 95dB για Συνοδεύεται από δήλωση συμμόρφωσης με το πρότυπο ΕΝ54.