Συμβατική Πυρανίχνευση

Πίνακες

FP200

Ο πίνακας πυρανίχνευσης FP200 αποτελεί την ιδανική επιλογή για την προστασία μικρότερων εγκαταστάσεων. Παρέχει 2 ανεξάρτητες ζώνες πυρανίχνευσης σε κάθε μια από τις οποίες μπορούν να συνδεθούν έως και 20 ανιχνευτές, ενώ οι συσκευές συναγερμού όπως φάροι, σειρήνες κ.α. συνδέονται στις αντίστοιχες δύο γραμμές σειρήνων. Οι φωτεινές μέσω LED ενδείξεις προσφέρουν άμεση και ξεκάθαρη πληροφόρηση […]